Музыкальная соцсеть "На Завалинке".

2
Ссылка на пост Комментарии (2)
3
Ссылка на пост Комментарии (3)
4
Ссылка на пост Комментарии (2)
2
Ссылка на пост Комментарии (2)
2
Ссылка на пост Комментарии (3)
3
Ссылка на пост Комментарии (5)
4
Ссылка на пост Комментарии (1)
4
Ссылка на пост Комментарии (1)
7
Ссылка на пост Комментарии (4)
6
Ссылка на пост Комментарии (5)
2
Ссылка на пост Комментарии (4)
8
Ссылка на пост Комментарии (8)
85 лет со дня рождения Владимира Павловича Макарова

http://tunnel.ru/post-83-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-zasluzhennogo-artista

  • v.p.makarov
5
Ссылка на пост Комментарии (2)
111 лет со дня рождения Юрия Михайловича Слонова

http://tunnel.ru/post-105-let-so-dnya-rozhdeniya-yuriya-mikhajjlovicha-slonova

  • yu.m.slonov
7
Ссылка на пост Комментарии (3)
6
Ссылка на пост Комментарии (3)
91 год со дня рождения Вадима Львовича Русланова

http://tunnel.ru/post-89-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-narodnogo-artista

  • v.l.ruslanov
4
Ссылка на пост Комментарии (3)
122 года со дня рождения Кирстен Флагстад (Kirsten Flagstad)

http://tunnel.ru/post-120-let-so-dnya-rozhdeniya-norvezhskojj-pevicy-soprano-kirsten

  • kirsten-flagstad
8
Ссылка на пост Комментарии (3)
71 год со дня рождения Валентины Васильевны Толкуновой

http://tunnel.ru/post-69-let-so-dnya-rozhdeniya-valentiny-vasilevny-tolkunovojj

  • v.v.tolkunova
3
Ссылка на пост Комментарии (2)
131 год со дня рождения Петра Ивановича Словцова

http://tunnel.ru/post-129-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-tenor-pedagoga-petra

  • p.i.slovtsov
4
Ссылка на пост Комментарии (2)
156 лет со дня рождения Антона Степановича Аренского

http://tunnel.ru/post-154-goda-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-kompozitora-pedagoga-antona

  • a.s.arenskiy
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
83 года со дня рождения Виктора Лукьяновича Вуячича

http://tunnel.ru/post-81-god-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-viktora-lukyanovicha

  • v.l.vuyachich