Музыкальная соцсеть "На Завалинке".

11
Ссылка на пост Комментарии (13)
13
Ссылка на пост Комментарии (3)
88 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги

http://tunnel.ru/post-87-let-so-dnya-rozhdeniya-tatyany-ivanovny-shmygi

 • t.i.shmyiga
4
Ссылка на пост Комментарии (3)
105 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Лавровой

http://tunnel.ru/post-104-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-pevicy-soprano-pedagoga

 • t.n.lavrova
7
Ссылка на пост Комментарии (2)
109 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Лепина

http://tunnel.ru/post-108-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-anatoliya-yakovlevicha

 • a.ya.lepin
5
Ссылка на пост Комментарии (3)
112 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского

http://tunnel.ru/post-111-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-pedagoga-narodnogo

 • d.b.kabalevskiy
4
Ссылка на пост Комментарии (2)
98 лет со дня рождения Мадо Робен (Mado Robin)

http://tunnel.ru/post-97-let-so-dnya-rozhdeniya-francuzskojj-pevicy-soprano-mado-roben

 • mado-roben
8
Ссылка на пост Комментарии (1)
74 года со дня рождения Всеволода Осиповича Абдулова

http://tunnel.ru/post-73-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-aktjora-vsevoloda-osipovicha

 • v.o.abdulov
4
Ссылка на пост Комментарии (3)
125 лет со дня рождения Эльвиры де Идальго (Elvira de Hidalgo)

http://tunnel.ru/post-124-goda-so-dnya-rozhdeniya-ispanskojj-pevicy-soprano-pedagoga

 • elvira-de-idalgo
7
Ссылка на пост Комментарии (2)
104 года со дня рождения Юрия Абрамовича Левитина

http://tunnel.ru/post-103-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-narodnogo--27789

 • yu.a.levitin
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
93 года со дня рождения Андрея Ованесовича Бабаева

http://tunnel.ru/post-92-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-andreya-ovanesovicha

 • a.o.babaev
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
78 лет со дня рождения Аркадия Иосифовича Хайта

http://tunnel.ru/post-77-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pisatelya-satirika-dramaturga

 • a.i.hayt
4
Ссылка на пост Комментарии (1)
91 год со дня рождения Юрия Яковлевича Владимирова

http://tunnel.ru/post-90-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-pedagoga-yuriya

 • yu.ya.vladimirov
7
Ссылка на пост Комментарии (1)
101 год со дня рождения Давида Владимировича Ашкенази

http://tunnel.ru/post-100-let-so-dnya-rozhdeniya-kompozitora-pianista-akkompaniatora

 • d.v.ashkenazi
19
Ссылка на пост Комментарии (1)
70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова

http://tunnel.ru/post-69-let-so-dnya-rozhdeniya-leonida-alekseevicha-filatova

 • l.a.filatov
7
Ссылка на пост Комментарии (1)
99 лет со дня рождения Лилии Олимпиевны Гриценко

http://tunnel.ru/post-98-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-aktrisy-pevicy-lilii-olimpievny

 • l.o.gritsenko
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
99 лет со дня рождения Валентины Васильевны Серовой

http://tunnel.ru/post-98-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-aktrisy-valentiny-vasilevny

 • v.v.serova
2
Ссылка на пост Комментарии (3)
158 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini)

http://tunnel.ru/post-157-let-so-dnya-rozhdeniya-dzhakomo-puchchini-giacomo-puccini

 • djakomo-puchchini
7
Ссылка на пост Комментарии (1)
96 лет со дня рождения Тамары Васильевны Кравцовой

http://tunnel.ru/post-95-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-pevicy-tamary-vasilevny

 • t.v.kravtsova
1
Ссылка на пост Комментарии (4)
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
101 год со дня рождения Эдит Пиаф (Édith Piaf)

http://tunnel.ru/post-100-let-so-dnya-rozhdeniya-ehdit-piaf-edith-piaf

 • edit-piaf